Välkommen till öppningen av utställningen Dressing Swedish på Mångkulturellt centrum

Vi klär på hijaben på moder svea
En hijab till Sverigedräkten

Nu kommer den internationella utställningen, Dressing Swedish, from Hazelius to Salander,  till Sverige efter ett års tunderande i USA. Fuldesign medverkar på utställningen med vår Moder Svea, vår Hijab till Sverigedräkten. Hijabkit finns även till försäljning på utställningen. ”Dressing Swedish” som producerats av Mångkulturellt centrum (MKC) visades i Washington under den nordiska kulturfestivalen Nordic Cool som en del i ambassadens tema ”Globalization and Migration”. Utställningen har sedan turnerat i Nordamerika i samverkan med Nordic Heritage Museum, Seattle där den setts av över 15000 besökare i fem amerikanska städer. Utställningen ställer sig frågan; Att klä sig svenskt? Vad kan det vara? Se folkdräkter och modekläder och fundera på frågorna: Vad innebär det att klä sig svenskt? Hur har svenskheten formats över tid? I utställningen visas historiska dräkter från både Sorunda och Leksand, bredvid sentida konstruktioner som Sverige- och Botkyrkadräkten. Här finns även dräkter som speglar migration, bland annat den Sverigefinska dräkten och en nordamerikansk version av Ölandsdräkten. Dessa dräkter speglas av samtida tolkningar gjorda av svenska och nordamerikanska konstnärer och designers. Utställningen är på engelska med svensk översättning och visas 24 april–28 augusti 2014. Den invigs torsdag 24 april kl. 18 av Bea Szenfeld. Programverksamhet i samarbete med ABF Botkyrka-Salem Torsdag 8 maj kl 18.00. Dressing Swedish #1: Samedräkten Torsdag 15 maj kl. 18.00. Dressing Swedish #2: Slöjan Söndag 18 maj kl. 14.30. Dressing Swedish #3: Knätofsarna   Öppna visningar Varje onsdag kl. 13 i juni och augusti. Varje onsdag och varje lördag kl. 13 i juli. Mångkulturellt centrum verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.