Fuldesign debatterar på Zickermans

zickermans Vår debattartikel om kvinnligt skapande som något hotfullt för feminismen publiceras idag på Zickermans! Varför är kvinnligt skapande hotfullt i Sverige? – Fuldesign ger sig in i cupcake-debatten I Zickermans värld står kreativiteten i fokus, Zickermans Värld ges ut av projektet ”Den Samtida Hemslöjden” som ägs gemensamt av Nämnden för hemslöjdsfrågor och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund.